Qualität und Zertifizierung Kontakt nl hu en de
21 juli 2020

Power-to-HeatIn ons vorige artikel gaven we een korte uitleg over elektrificatie in de industrie. Een van de thema’s binnen elektrificatie is Power-to-Heat (P2H). Bij dit proces wordt warmte geproduceerd met behulp van tijdelijke overschotten aan hernieuwbare elektriciteit. Op deze manier wordt het verbruik van fossiele bronnen teruggedrongen en wordt de spanning op het elektriciteitsnet stabiel gehouden.

Verandering Nederlands energielandschap

Sinds de biomassa in 2016 uit de subsidieregeling verdween, de subsidie voor zonnepalen verdubbelde en tevens de prijs van zonnepanelen sterk daalde, is er veel veranderd in het Nederlandse energielandschap. Met de toename van het aantal zonneparken in de landelijke gebieden krijgen de netten met name in de zomermaanden flinke pieken te verwerken waar het net niet op berekend is. De vraag volgt dit patroon niet en in de wintermaanden is er dan ook een groot tekort aan duurzame elektriciteit. Het aanleggen van extra infrastructuur om deze elektriciteitspieken op te vangen is daarnaast een zeer kostbare aangelegenheid.

Wat is Power-to-Heat

Bij Power-to-Heat vindt er conversie plaats van overtollige elektriciteit naar warmte met een elektrisch vermogen dat groter is of gelijk is aan 100 kWe. Dit gebeurt door middel van elektrische boilers die gekoppeld zijn aan elektrische (deel)markten of door middel van warmtepompen.
Door additioneel gebruik te maken van warmteopslag kunnen de eerdergenoemde problemen verder beperkt worden. Wanneer in een warmteopslag voor 6 maanden verwarmd water opgeslagen kan worden, dan betekent dit dat de overtollige energie uit de zomermaanden via deze weg efficiënt gebruikt kan worden als verwarming. Dergelijke warmtevaten kunnen zowel ondergronds als bovengronds geplaatst worden.

P2H in de industrie

Veel bedrijven in de industrie zetten de restwarmte die vrijkomt bij verschillende processen weer in. Door efficiënt om te gaan met de geproduceerde warmte (ook de warmte die als bijproduct ontstaat) is er uiteindelijk veel minder energie nodig om aan de totale warmtebehoefte te voldoen. Een elektrische na verwarmer kan volstaan om daar waar het proces kritisch wordt, lokaal precies genoeg bij te verwarmen voor een optimaal proces. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de energie. Hoewel dit principe al langer toegepast wordt en dit niet helemaal Power-to-Heat genoemd kan worden, ligt dit wel in dezelfde lijn; geen energie verloren laten gaan is goedkoper dan steeds nieuwe energie toevoegen.

P2H in de utiliteit

In de utiliteit kunnen de warmtepomp en de e-boiler ook gezamenlijk ingezet worden. De warmtepomp genereert dan circa 75% van de benodigde warmte uit de buitenlucht en daarnaast wordt in circa 25% van de warmte voorzien door middel van elektriciteit. Vanuit het buffervat in de warmtepomp wordt naast de vloerverwarming ook de e-boiler voorzien van warmte. Deze dient als na verwarmer en op deze wijze kan met zeer weinig elektriciteit de woning voorzien worden van verwarmd tapwater.

Extra duurzame energie voor P2H

Om P2H succesvol te kunnen implementeren dienen er grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie beschikbaar te zijn, maar liefst 16TWh. Daarmee is P2H direct gekoppeld met de ambitie voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking op de Noordzee. In ons volgende artikel lees je daar meer over.

Meer informatie

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Power-to-Heat systeem. Heating Group staat in nauw contact met verschillende partners om samen tot de beste oplossingen te komen.  We zetten onze expertise in elektrische verwarming graag in om de wereld om ons heen een stuk groener te maken!  Wil je graag meer weten over de mogelijkheden of de ontwikkelingen? Neem gerust contact op met onze specialisten via hgi@heatinggroup.eu.